Trieda Vranky

Učiteľky: Zdenka Hullová, Mgr. Andrea Konôpková

Čo sa v našej triede udialo?

Drieňovský fašiangový sprievod

MŠ, 2019/2020Hoci snežilo, neodradilo to deti a pedagogický zbor zo ZŠ J.Kollára, aby svojim spevom, tancom a pravdaže krásnymi maskami sa neprešli po sídlisku a spríjemnili tak trochu dopoludnie nie len nám, ale aj celému sídlisku.

Fašiangy v MŠ

MŠ, 2019/2020 V našej materskej škole sa deti veľmi dobre zabávali na fašiangových oslavách, kde sa naučili akým spôsobom ľudia oslavovali fašiangy v minulosti a ako fašiangy oslavujú ľudia dnes. Zabávali sa pri heligónke, spievali a tancovali. Súťažili, vyfotili sa...

Spoznávame naše mesto

Trieda Vranky, 2019/2020V tento deň sme veľa premýšľali o rôznych situáciách, s ktorými sa môžeme stretnúť. Deti sa usilovali kriticky myslieť, zhodnotiť  fiktívne situácie a navrhnúť riešenie, ako predísť nebezpečenstvu. Orientovali sa vo svojom okolí, poznávali nové...