Trieda Zajačiky
Učiteľky:
Zuzana Maliniaková
Petra Dávidová
Pedagogický asistent: Mgr. Tatiana Buchová
O nás:

Trieda Zajačiky je priestranná s oddelenou spálňou a priestorom na cvičenie, vybavená novým nábytkom, interaktívnou tabuľou a množstvom didaktických hier a pomôcok.

V oddelenej spálni sú novo prečalúnené ležadlá s antialergickými paplónmi a vankúšmi z dutého vlákna. Sociálne zariadenie je moderné, zrekonštruované

Do aktivít zahŕňame antidiskriminačný program a program proti obezite detí. Deti vedieme k zdravému životnému štýlu a láske k ľudovým tradíciám.

Našou prioritou v triede Zajačiky je vytvárať rodinné prostredie láskavým prístupom  tak, aby sa deti cítili ako doma. Dávame im príležitosť na sebarealizáciu a objavovanie vlastnými skúsenosťami.

Hry obohacujeme stimulačnými didaktickými pomôckami,  využívame tvorivú dramatiku, kooperatívne učenie a učenie cez zážitok. V primeranej miere aplikujeme prácu s interaktívnou tabuľou, či robotickou hračkou. Zisťujeme záujmy detí, ich preferujúci spôsob učenia sa a aktivity prispôsobujeme ich potrebám. Rešpektujeme dosiahnutý stupeň vývinu dieťaťa a tešíme sa na každé dieťa bez rozdielu.

Čo sa v našej triede deje?

Zimné radovánky

Zimné radovánky Naše zimné radovánky, "sniežik ten my radi máme vždy sa dobre sním pohráme".

Karneval

Karneval Karneval náš milí riadne sme sa vyšantili.

Hudobníci

Hudobníci Hudobníci - deti sa s radosťou oboznamujú s Orffovými hudobnými nástrojmi, tvoria vlastné hudobné doprovody a skladby. 

Vianoce

Vianoce Tešili sme sa na príchod Vianoc, oboznamovali sa s tradíciami nášho regiónu, vyskúšali si pečenie oblátok, vytvárali vianočného kapra a vianočné ozdoby.

Šikovné rúčky

Šikovné rúčky Naše Zajačiky radi modelujú, kreslia, vytvárajú rôzne amorfné tvary a my ich podporujeme v ich kreativite a spontánnosti.

Múdre hlavičky

Múdre hlavičky Deti vedieme k rozvoju všetkých vzdelávacích oblastí. Rozvíjajú si hrubú a jemnú motoriku, jazykové schopnosti, matematické zručnosti, oboznamujú sa s prírodou a skúmajú.

Čo sa v našej triede udialo v predchádzajúcich šk.rokoch?