Trieda Zajačiky

Učiteľky: Petra Dávidová, Zuzana  Maliniaková

Čo sa v našej triede udialo?