Trieda Zajačiky

Učiteľky: Petra Dávidová, Zuzana  Maliniaková

Čo sa v našej triede udialo?

Naše mesto

Trieda Zajačiky, 2019/2020Deti milujú výlety. Preto sme hneď na začiatku roka jeden realizovali. Navštívili sme okrem iných dominánt nášho mesta aj Nový zámok. Prehliadka bola zaujímavá, niekedy z tých figurín išiel aj strach. Trochu sme sa čudovali, akí nízki ľudia...