Trieda Zajačiky
Učiteľky:

triedna učiteľka – Dávidová Petra,
učiteľka – Luláková Anežka,
pedagogický asistent – Mgr. Veronika Slezáková

O nás:

Trieda Zajačiky je priestranná s oddelenou spálňou a priestorom na cvičenie, vybavená novým nábytkom, interaktívnou tabuľou a množstvom didaktických hier a pomôcok.

V oddelenej spálni sú novo prečalúnené ležadlá s antialergickými paplónmi a vankúšmi z dutého vlákna. Sociálne zariadenie je moderné, zrekonštruované

Do aktivít zahŕňame antidiskriminačný program a program proti obezite detí. Deti vedieme k zdravému životnému štýlu a láske k ľudovým tradíciám.

Našou prioritou v triede Zajačiky je vytvárať rodinné prostredie láskavým prístupom  tak, aby sa deti cítili ako doma. Dávame im príležitosť na sebarealizáciu a objavovanie vlastnými skúsenosťami.

Hry obohacujeme stimulačnými didaktickými pomôckami,  využívame tvorivú dramatiku, kooperatívne učenie a učenie cez zážitok. V primeranej miere aplikujeme prácu s interaktívnou tabuľou, či robotickou hračkou. Zisťujeme záujmy detí, ich preferujúci spôsob učenia sa a aktivity prispôsobujeme ich potrebám. Rešpektujeme dosiahnutý stupeň vývinu dieťaťa a tešíme sa na každé dieťa bez rozdielu.

Čo sa v našej triede deje?

Čo sa v našej triede udialo v predchádzajúcich šk.rokoch?