Trieda Zajačiky

Učiteľky: Petra Dávidová, Zuzana  Maliniaková

Čo sa v našej triede udialo?

Drieňovský fašiangový sprievod

MŠ, 2019/2020Hoci snežilo, neodradilo to deti a pedagogický zbor zo ZŠ J.Kollára, aby svojim spevom, tancom a pravdaže krásnymi maskami sa neprešli po sídlisku a spríjemnili tak trochu dopoludnie nie len nám, ale aj celému sídlisku.

Karneval

Trieda Zajačiky, 2019/2020Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia a dievčence plačú, že sa nevyskáču. Naše dievčence aj chlapci sa ešte vyskákali. Deti z tr. Zajačiky nacvičili pre všetky deti zo škôlky fašiangové pásmo s ktorým sa nám predviedli.Do tanca a spevu im...

Fašiangy v MŠ

MŠ, 2019/2020 V našej materskej škole sa deti veľmi dobre zabávali na fašiangových oslavách, kde sa naučili akým spôsobom ľudia oslavovali fašiangy v minulosti a ako fašiangy oslavujú ľudia dnes. Zabávali sa pri heligónke, spievali a tancovali. Súťažili, vyfotili sa...