Trieda Zajačiky
Učiteľky:
Zuzana Maliniaková
Petra Dávidová
Pedagogický asistent: Mgr. Tatiana Buchová
O nás:

Trieda Zajačiky je priestranná s oddelenou spálňou a priestorom na cvičenie, vybavená novým nábytkom, interaktívnou tabuľou a množstvom didaktických hier a pomôcok.

V oddelenej spálni sú novo prečalúnené ležadlá s antialergickými paplónmi a vankúšmi z dutého vlákna. Sociálne zariadenie je moderné, zrekonštruované

Do aktivít zahŕňame antidiskriminačný program a program proti obezite detí. Deti vedieme k zdravému životnému štýlu a láske k ľudovým tradíciám.

Našou prioritou v triede Zajačiky je vytvárať rodinné prostredie láskavým prístupom  tak, aby sa deti cítili ako doma. Dávame im príležitosť na sebarealizáciu a objavovanie vlastnými skúsenosťami.

Hry obohacujeme stimulačnými didaktickými pomôckami,  využívame tvorivú dramatiku, kooperatívne učenie a učenie cez zážitok. V primeranej miere aplikujeme prácu s interaktívnou tabuľou, či robotickou hračkou. Zisťujeme záujmy detí, ich preferujúci spôsob učenia sa a aktivity prispôsobujeme ich potrebám. Rešpektujeme dosiahnutý stupeň vývinu dieťaťa a tešíme sa na každé dieťa bez rozdielu.

Čo sa v našej triede deje?

Vianoce

Vianoce Tešili sme sa na príchod Vianoc, oboznamovali sa s tradíciami nášho regiónu, vyskúšali si pečenie oblátok, vytvárali vianočného kapra a vianočné ozdoby.

Šikovné rúčky

Šikovné rúčky Naše Zajačiky radi modelujú, kreslia, vytvárajú rôzne amorfné tvary a my ich podporujeme v ich kreativite a spontánnosti.

Múdre hlavičky

Múdre hlavičky Deti vedieme k rozvoju všetkých vzdelávacích oblastí. Rozvíjajú si hrubú a jemnú motoriku, jazykové schopnosti, matematické zručnosti, oboznamujú sa s prírodou a skúmajú.

Malí herci

Malí herci Deti veľmi radi hrajú divadlá, prezliekajú sa za rôzne postavy z príbehov aj reálneho života....

Hýbeme sa radi

Hýbeme sa radi Každý deň si s deťmi spestríme rôznymi aktivitami, ktoré podporujú aj pohybovú stránku....

Čo sa v našej triede udialo v predchádzajúcich šk.rokoch?