Trieda Dubáčiky

Učiteľky: Alica Turčanová, Mária Paprčková
Asisentka: E. Turcerová

Čo sa v našej triede udialo?

Drieňovský fašiangový sprievod

MŠ, 2019/2020Hoci snežilo, neodradilo to deti a pedagogický zbor zo ZŠ J.Kollára, aby svojim spevom, tancom a pravdaže krásnymi maskami sa neprešli po sídlisku a spríjemnili tak trochu dopoludnie nie len nám, ale aj celému sídlisku.

Správne separovať odpad

Trieda Dubáčiky, 2019/2020 Ako Dubáčiky poznávali rôzne predmety, a učili sa ako správne separovať odpad.

Fašiangy v MŠ

MŠ, 2019/2020 V našej materskej škole sa deti veľmi dobre zabávali na fašiangových oslavách, kde sa naučili akým spôsobom ľudia oslavovali fašiangy v minulosti a ako fašiangy oslavujú ľudia dnes. Zabávali sa pri heligónke, spievali a tancovali. Súťažili, vyfotili sa...