Trieda Dubáčiky

Učiteľky: Alica Turčanová, Mária Paprčková
Asisentka: E. Turcerová

Čo sa v našej triede udialo?