Trieda Dubáčiky

Učiteľky: Alica Turčanová, Mária Paprčková
Asisentka: E. Turcerová

Čo sa v našej triede udialo?

Na návšteve

Trieda Dubáčiky, 2019/2020Na návšteve...Rozdávať radosť". Domov dôchodcov Mária, Margarétka, Červený kríž.

Agrokom

Trieda Dubáčiky, Lienky, 2019/2020Dubáčiky a Lienočky boli pozrieť v Agrokome ako sa tety starajú o malé teliatka.

My sme malí Dubáci

Trieda Dubáčiky, 2019/2020Ako sme začali chodiť do škôlky. My sme malí Dubáci, najmenší to škôlkári.Ráno rýchlo vstať a do škôlky utekať.Mamke, tatovi zakývať a ku kamarátom sa ponáhľať.Plné brušká mať a pani kuchárkam sa poďakovať.Potom sa pohrať, niečo sa naučiť...