Trieda Zajačiky

Učiteľky:
Triedna učiteľka: Zuzana Maliniaková
Učiteľka: Petra Dávidová